be sharing
yangyanghub

Books/著作

素书 一二(秦)黄石公著(宋)张商英注-yangyanghub

素书 一二(秦)黄石公著(宋)张商英注

beyourself评论(0)赞(0)

Favorite   《素书》原序[宋]张商英 黄石公《素书》六篇,按《前汉》列传,黄石公纪桥所授子房《素书》,世人多以《三略》为是,盖传之者课也。 晋乱,有盗发子房冢,于玉枕中获此书,凡一千三百三十六言,上有秘戒:不许传于不道、...